Social Listeningนั้น พูดง่ายๆ ก็คือกระบวนการตรวจสอบ รวบรวมจัดเก็บเสียงสะท้อน หรือ Feedback ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ ผ่านทางสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ เพราะการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์นั้นไม่มีสูตรสำเร็จ
ในช่วง Q1 ของปีนี้ที่ผ่านมา เราจะเห็นว่านักลงทุนต่างโยนเม็ดเงินมาลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพเป็นจำนวนมาก ทั้งที่ใกล้เคียงหรือเกินกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์หรือที่เราเรียกว่า “ระดับยูนิคอร์น” เช่น Uber, Didi K