Conversion กับการบริหารแคมเปญโฆษณาออนไลน์

ด้วยประโยชน์ของการทำโฆษณาออนไลน์ที่มีระบบการติดตามผลลัพธ์ สามารถวัดผลได้ แบบเรียลไทม์รวมถึงเจ้าของแคมเปญสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ทันทีจากรายงานผลลัพธ์ทางสถิติ และ Metric สำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยวัดผลลัพธ์ในการลงโฆษณา คือ Conversion

Conversion คืออะไร?

Conversion คือการตอบสนองหรือผลลัพธ์ที่เจ้าของแคมเปญต้องการจากผู้เยี่ยมชมบนหน้าเว็บเพจ เช่น

  • การซื้อสินค้า
  • การสมัครสมาชิก
  • หรือการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป็นต้น

ซึ่งวันนี้จะขออธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการวัดผลผ่านทาง Conversion 2 แบบง่ายๆ ดังนี้

1. อัตราการเกิดผลลัพธ์ ต่อ การคลิก (Conversion Rate)

วิธีการคำนวณ

หากผู้เยี่ยมชม 1,000 คน ที่มาจากการคลิกโฆษณา ซื้อสินค้า 30 คน ดังนั้น Conversion Rate จะเท่ากับ 0.03

0

Conversion Rate

 

Conversion Rate ช่วยในการประเมินผลประเมินผลได้ในหลายมิติ เช่น การเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโฆษณาที่ใช้แต่ละตัว เว็บไซต์แต่ละเว็บที่แสดงโฆษณา หรือกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่เราเลือกมี Conversion rate อย่างไร

นอกจากนี้ Conversion Rate ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราวางแผนในการโปรโมทได้ง่ายขึ้น หากเราทราบแล้วว่า จากผู้เข้าชม 100 คน มีคนซื้อสิ้นค้า 3 คน ดังนั้นหากเราอยากขายสินค้าได้ 100 ชิ้น เราต้องส่งผู้ชมเข้าเว็บไซต์ประมาณ 3,333 คน

Conversion กับการบริหารแคมเปญโฆษณาออนไลน์

Conversion กับการบริหารแคมเปญโฆษณาออนไลน์

2. ต้นทุนต่อ Conversion หรือ ต้นทุนต่อ Action

วิธีการคำนวณ

  • Conversion ของเราคือ การสมัครสมาชิก
  • และเรามีต้นทุนค่าโฆษณา 10,000 บาท
  • มีผู้สมัครสมาชิก 100 คน ต้นทุนต่อ Conversion คือ 100 บาท
Cost per Conversion

Cost per Conversion

Cost Per Conversion ช่วยเราประเมินผลลัพธ์ของการลงโฆษณาและสามารถช่วยให้เรามีตัวเลขบ่งชี้ เพื่อไว้ใช้ในการควบคุม งบประมาณของเราให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเราสามารถควบคุมต้นทุนต่อการขายสินค้าต่อชิ้นได้แล้ว จะสามารถเพิ่มงบโฆษณาและขยายการโปรโมทสินค้าเพื่อเพิ่มปริมาณการขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามต้นทุนต่อ Conversion ผู้ลงโฆษณาจะเป็นผู้กำหนดเอง โดยคำนวณจากต้นทุนและราคาขายของสินค้า เพื่อนำมากำหนดต้นทุนในการโฆษณาของสินค้าต่อชิ้นเพื่อให้เกิดกำไร

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์

โทร. 02 632 1529 หรือคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ www.yengo.com

อ่านเพิ่มเติม