บริษัทแบงคอค เซิร์ช เทคโนโลจีส์ จำกัด

128/109 ชั้น 9 ห้อง เค อาคารพญาไท พลาซ่า

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-129-3139

อีเมล์: yengobuzz@gmail.com

เว็บไซต์: www.bstbangkok.co.th

 

Bangkok Search Technologies Ltd.

128/109, 9th Floor, Unit K, Payatai Plaza Building,

Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi,

Bangkok 10400

Tel:02-129-3139

Email: yengobuzz@gmail.com

Website: www.bstbangkok.co.th