บริษัท แบงคอค เซิร์ช เทคโนโลจีส์ จำกัด

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้อง 20 บี

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 02-632-1529

อีเมล์: yengobuzz@gmail.com

เว็บไซต์: www.bstbangkok.co.th

 

Bangkok Search Technologies Ltd.

20/B, 20th Floor, 191 Silom Complex Building, Silom Road,

Silom, Bangrak, Bangkok 10500

Tel: 02-632-1529

Email: yengobuzz@gmail.com

Website: www.bstbangkok.co.th