8 สินค้า “ห้ามนำเข้า” ปี 59 ละเมิดลิขสิทธิ์โดนหนัก

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ 2 ฉบับ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2559 โดยกำหนดรายการสินค้าห้ามนำผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งสินค้าที่ต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ทั้ง 8 รายการนั้น มีความจําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ การสาธารณสุข และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไปดูกันว่าสินค้าอะไรบ้าง? ที่ทางกรมการค้าต่างประเทศไม่อนุญาตให้นำเข้า

1. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

2. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เทปเพลง คอมแพกต์ดิสก์ วิดีโอเทป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือหรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

3. บารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

4. เครื่องเล่นเกม ทั้งที่เป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือมีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือแต่บางส่วน

5. ช้าง ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ช้างเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555\

6. โบราณวัตถุ ที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศ เช่น เทวรูปและพระพุทธรูป

7. สารกาเฟอีน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน (Caffeine) พ.ศ. 2545

8. สินค้าที่มีมาตรการคว่ำบาตร ตามมติสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ห้ามขนส่งเข้ามาหรือนำเข้าผ่านแดนประเทศไทยอีกต่อไป

โดยนางดวงพร อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศทั้งสองฉบับ และยังมีการลักลอบนำสินค้าต้องห้ามผ่านเข้ามาในประเทศไทย จะมีโทษทั้งจำและปรับ รวมถึงถูกริบสินค้า สิ่งที่ใช้บรรจุและยานพาหนะอีกด้วย”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สินค้าที่ต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559” สามารถตรวจสอบโดยละเอียดได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพานิชย์

 

Source กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ Tradepress Pixabay

อ่านเพิ่มเติม