6 ขั้นตอนง่ายๆ “ยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์” ใครๆ ก็ทำได้!

เข้าสูช่วงแห่งการเสียภาษีกันแล้ว ซึ่งแต่ละคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะเคยทำมาบ้างในปีก่อนๆ แต่สำหรับหลายคนที่ยังอาจไม่เคยทำและสับสนกับขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องของการยื่นภาษีออนไลน์ วันนี้เรามี 6 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ให้คุณสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ที่สำคัญง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

1. ขั้นแรกให้คุณคลิกเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
11

 

2. คลิกที่คำว่า “ยื่นแบบออนไลน์” (E-Filing)

tax3

 

3. คลิกที่ .ง.ด. 90/91/”

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้น ให้เลือกที่ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” จากนั้นคลิกที่ ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 90/91 ยื่นด้วยตนเอง พร้อมป้อนหมายเลขผู้ใช้ (ID) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากอีเมล์ยืนยันจากกรมสรรพากรให้เรียบร้อย

6

7

4. กรอกข้อมูลตามจริงให้ครบถ้วน

จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนทุกช่อง ซึ่งในบางช่องนั้นระบบได้ทำการกรอกไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลมาจากขั้นตอนที่เราได้กรอกในการสมัคร

tax4

5. กรอกข้อมูลลดหย่อนภาษี

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหมด (ถ้ามี) ซึ่งเอกสารที่นำมากรอกได้มีดังนี้

6. แจ้งยอดรายได้ส่วนตัว

ช่องนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง โดยคุณต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของคุณ และรายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเมื่อใส่ตัวเลขรายได้แล้วระบบจะคำนวณตัวเลขเหล่านั้นให้โดยอัตโนมัติ

tax5

หลังจากกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย และทำการกดปุ่มคำนวณภาษีแล้ว ควรทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง จากนั้น >> กดปุ่มยืนยัน และ >> กดปุ่มประสงค์จะรับขอคืนภาษี

สุดท้ายนี้ก็เป็นอันเรียบร้อย และรอผลแจ้งจากทางกรมสรรพากรทางอีเมลหากต้องมีการเพิ่มเติมเอกสารอื่นๆ ที่อาจจะยังแนบออนไลน์ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งเมื่อขั้นตอนต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสรรพากรก็จะส่งเช็คขึ้นเงินคืนภาษีส่งมาตามที่อยู่ที่เราได้ทำการสมัครไว้

หากต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเสียภาษี คลิกที่นี่ http://www.rd.go.th/publish/309.0.html

Source Photo

 

อ่านเพิ่มเติม