5 เคล็ดลับ ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

พูดเก่ง พรีเซ็นต์งานดี ขายงานได้ อาจยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจหรือการทำงาน หากคุณยังขาดทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี ในวันนี้ Yengobuzz มี 5 เคล็ดลับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฟังให้มากยิ่งขึ้น มาฝากให้คุณไปลองทำตาม เพื่อพัฒนาตัวเองกันครับ

1.แสดงความสนใจด้วยท่าทาง

การสบสายตาผู้พูด รอยยิ้ม หรือการพยักหน้า ในขณะที่ผู้พูดกำลังพูด เป็นสิ่งที่จะช่วยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ถึงการส่วนร่วมในการสนทนา แต่ทั้งนี้ก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการแสดงท่าทางด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการกอดอก เอามือล้วงกระเป๋า เพราะการทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้พูดเสียสมาธิได้

2.หยุดทุกสิ่งที่ทำ

ต่อให้คุณกำลังง่วนอยู่กับงาน เมื่อมีผู้เข้ามาสนทนาด้วย คุณควรที่จะหยุดการทำงานนั้นๆ ก่อน แล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ฟังชั่วคราว ดีกว่าที่จะสนทนาไปด้วยและทำงานไปด้วย เพราะจะทำให้ถูกมองได้ว่า คุณไม่ให้ความสำคัญในการสนทนาครั้งนี้

3.ไม่รบกวนผู้พูด

ถึงแม้ว่าเรื่องที่คุณกำลังฟัง จะเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ หรือเป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบก็ตาม การพูดแทรก หรือแสดงกิริยาที่เหมือนว่าจะเป็นการปฎิเสธที่จะฟังต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้คุณเสียมารยาท และไม่ช่วยให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดี

5 เคล็ดลับ ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

5 เคล็ดลับ ฝึกเป็นผู้ฟังที่ดี ช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น

4.ตั้งคำถาม

เพื่อช่วยให้คุณฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี การตั้งคำถาม ในเรื่องที่ผู้พูดสนทนาได้พูดจบแล้ว นอกจากจะช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น ยังทำให้คุณได้แลกเปลี่ยนความคิด และได้รับความรู้ใหม่ๆ รวมถึงยังช่วยให้คุณสามารถเข้าใจในหัวข้อที่สนทนามากขึ้นอีกด้วย

5.ฝึกฟังอย่างตั้งใจ

เพราะการฟังไม่ใช่เพียงแค่ฟังอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความตั้งใจและความเข้าใจในตัวผู้พูดด้วยว่า กำลังสื่อสารและถ่ายทอดอะไรกับเราอยู่ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องฝึกฝนจนเป็นนิสัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการฟังที่ดี และประสบความสำเร็จในอนาคต

เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้น อย่าลืมนำทั้ง 5 เคล็ดลับการเป็นผู้ฟังที่ดีในข้างต้น ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะครับ

 

Source Noobpreneur entrepreneur pixabay

ไม่อยากเหนื่อยขายงาน ที่ต้องใช้ทั้งทักษะในการฟังและพูด Yengo และ Nytive ช่วยให้ธุรกิจของคุณ มีรายรับและประสบความสำเร็จตามเป้าได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม