แนะนำขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตโฆษณาอาหาร หรือใบ ฆอ. โฆษณาสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างถูกกฏหมาย ที่คุณควรรู้ก่อนลงโฆษณาออนไลน์
จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (กระทรวง ICT) ได้มีมาตรการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง บนสื่อโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้เจ้าของสินค้าและผู้ลงโฆษณาได้ทราบถึงกฎหมาย และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง วันนี้ Yengobuzz จึงขอรวบรวม หลักเกณฑ์/ข้อแนะนำ การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ เครื่องสำอาง มาให้ได้รับทราบกัน คำที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหาร เช่น ศักดิ์สิทธิ์ ชั้นเลิศ …