รู้ก่อนระวังกว่า “หลักเกณฑ์ต้องห้าม” การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (กระทรวง ICT) ได้มีมาตรการตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง บนสื่อโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้เจ้าของสินค้าและผู้ลงโฆษณาได้ทราบถึงกฎหมาย และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง วันนี้ Yengobuzz จึงขอรวบรวม หลักเกณฑ์/ข้อแนะนำ การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ เครื่องสำอาง มาให้ได้รับทราบกัน

คำที่ไม่อนุญาตให้ใช้ ในการโฆษณาคุณภาพ คุณประโยชน์ หรือสรรพคุณของอาหาร เช่น

 • ศักดิ์สิทธิ์ ชั้นเลิศ หนึ่งเดียว ดีที่สุด มหัศจรรย์ ยอดเยี่ยม
 • ที่หนึ่งเลย ล้ำเลิศ ปาฏิหาริย์ เยี่ยมยอด ที่สุด เลิศล้ำ
 • เลิศที่สุด สุดเหวี่ยง ยอดไปเลย ดีเด็ด ดีเลิศ วิเศษ
 • เยี่ยมไปเลย บริสุทธิ์ ชนะเลิศ เลิศเลอ สุดยอด ฮีโร่

ตัวอย่างลักษณะที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 • การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน์ของอาหาร ไม่แสดงหรือสื่อให้เข้าใจว่าอาหารนั้น สามารถบำบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรค หรือลดความเสี่ยงต่างๆ เพิ่มภูมิต้านทานให้กับ ร่างกายได้
 • ข้อความโฆษณาของผลิตภัณฑ์ต้องไม่กล่าวเปรียบเทียบหรือ ทับถมกับผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น
 • ห้ามนำบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือทำให้ เข้าใจว่าเป็นบุคลากรดังกล่าว มาแนะนำ รับรอง หรือเป็นผู้แสดงแบบ
 • ห้ามทำให้เข้าใจผิดในสรรพคุณยา
 • ห้ามแสดงข้อเท็จจริงที่ผิดกฎหมาย
 • ห้ามโฆษณาขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ตัวอย่างลักษณะที่ไม่อนุญาตในการโฆษณาเครื่องสำอาง

 • การโฆษณาโดยสื่อความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา และ/หรือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • การเปรียบเทียบกับการทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น การเลเซอร์ การฉีดโบท็อกซ์ การศัลยกรรม ซึ่งมีการเปรียบเทียบว่าผลที่ได้จากการใช้เครื่องสำอางนั้นเทียบเท่าหรือดีกว่าการทำการหัตถการ
 • ไร้สารพิษ
 • ไร้สารเคมี ไม่มีสารเคมีเจือปน
 • ทำจากธรรมชาติ ๑๐๐ %

 

ข้อมูลอ้างอิง / ข้อมูลเพิ่มเติม

คู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง

 

อ่านเพิ่มเติม