รวมศัพท์ Digital Marketing ที่คนทำธุรกิจออนไลน์ต้องรู้!

โดยส่วนมากสำหรับผู้ที่ต้องการลงโฆษณาออนไลน์ รวมถึง Advertiser ที่ลงโฆษณากันเป็นประจำอยู่แล้ว มักจะต้องเจอกับศัพท์ทางเทคนิคที่ซับซ้อนบน Digital Media ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งในจำนวนคำเหล่านั้น อาจมีคำศัพท์ที่คุณรู้อยู่แล้วและยังไม่เคยรู้มาก่อน รวมถึงอักษรย่อต่างๆ ว่ามันคืออะไร? หรือมีหมายความว่าอย่างไรบ้าง? วันนี้! Yengobuzz จึงได้นำคำศัพท์ที่สำคัญๆ ที่ใช้กันในวงการดิจิทัลมาฝากครับ

Algorithm หมายถึง ระบบประมวลผลและจัดอันดับการแสดงผล

AD Network หมายถึง ผู้ให้บริการหรือตัวแทนในการลงโฆษณาออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร โดยปกติเครือข่ายเว็บไซต์เหล่านี้จะมีจำนวนมากตั้งแต่หลักพันเป็นต้นไป ดังนั้นการลงโฆษณาผ่าน Ad Network จะทำให้กระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อ Single Website (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

Affiliate Marketing การเป็นนายหน้าตัวแทนขายสินค้า เช่น การนำสินค้าจากเว็บไซต์ต่างๆ มาขายผ่านเว็บไซต์ของตัวเอง และเมื่อขายสินค้าได้ก็จะได้รับรายได้ (Commission) จากการขายสินค้านั้น

Bounce Rate ตัวเลขจำนวนที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ เข้าไปเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นั้นๆ และกดปิดออกไปทันที โดยปกติค่าตัวเลขสูงๆ แสดงถึงว่าคอนเทนท์ในเว็บไซต์ยังไม่น่าสนใจ ซึ่งสามารถดูควบคู่กับตัวเลข Time On Site ได้ว่าระยะเวลาที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

CPA (Cost Per Action) หมายถึง การโฆษณาในรูปแบบที่คิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนจริงจากผลลัพธ์ที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนการสมัครสมาชิกของผู้เข้าชม หรือจำนวนการซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

CPC (Cost Per Click) หมายถึง การคิดค่าโฆษณาต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง โดยไม่สนใจว่าโฆษณานั้นได้แสดงผลต่อผู้ชมไปแล้วกี่ครั้ง (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

CPM (Cost Per Thousand Impressions) หมายถึง การคิดค่าโฆษณาต่อการแสดงโฆษณาออนไลน์ 1,000 ครั้ง โดยที่ผู้ลงโฆษณาจะจ่ายเงินตามจำนวนครั้งที่แสดงผลโฆษณาเท่านั้น (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

CPO (Cost Per Order) หมายถึง ต้นทุนการโฆษณาต่อการขาย (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

CTR (Click Through Rate) หมายถึง อัตราส่วนที่บ่งบอกว่าผู้เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั้น คลิกโฆษณาของเรามากน้อยแค่ไหน (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

Conversion หมายถึง การตอบสนองหรือผลลัพธ์ที่เจ้าของแคมเปญต้องการจากผู้เยี่ยมชมบนหน้าเว็บเพจ(อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

CTA (Call To Action) หมายถึง ปุ่มกดหรือป้ายแบนเนอร์ต่างๆ ใช้เพื่อการกระตุ้นดึงดูดใจผู้เข้าชมให้ คลิกโฆษณาเพื่อทำการซื้อสินค้า สมัครสมาชิก รวมถึงอ่านข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีการที่น่าสนใจ

Display Ad หมายถึง รูปแบบของโฆษณาออนไลน์ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โฆษณารูปแบบ Text Image หรือ Banner รวมถึงโฆษณาบนมือถือหรือที่เรียกว่า Mobile Ad (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

Data Analytics นั้นเป็น Business Intelligence อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์ของการใช้ข้อมูลต่างๆ จากที่ต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อช่วยในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจหรือการตลาดได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

Impression หมายถึง จำนวนครั้งที่โฆษณาของเราถูกแสดงผล เราจะสามารถวัดผลได้ทันทีเมื่อโฆษณาถูกแสดงผลขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆ (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

Landing Page หมายถึง หน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการกำหนดไว้ในการลงโฆษณา หรือแคปเปญดิจิทัลออนไลน์

Pageview หมายถึง จำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งถ้านำไปหารด้วยจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ก็จะบอกได้ว่าคนที่มาชมบล็อกของคุณมีการเปิดชมเว็บโดยเฉลี่ยกี่ครั้ง

Programmatic Advertising รูปแบบการซื้อโฆษณาด้วยการใช้ Software เข้ามาช่วยในการประมวลผลการซื้อขายโดยใช้ระบบการประมูล (Bidding) เพื่อสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ (Insight) ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

Publisher เว็บไซต์ที่เป็นผู้เผยแพร่คอนเทนท์

Re-Targeting หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดในการกระตุ้นให้ลูกค้าที่เคยเข้ามายังเว็บไซต์แล้วออกไปให้กลับเข้ามาเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราซ้ำอีก (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)/

ROI (Return On Investment) หมายถึง อัตราส่วนของผลตอบแทนในการลงทุน โดยการคำนวณเป็นสูตรสมการ ได้ดังนี้ (รายรับ-ต้นทุน) / ต้นทุน คูณด้วย 100 (อ่านต่อเพิ่มเติม “คลิก”)

Traffic หมายถึง ปริมาณคนเข้าชมเว็บไซต์ หรือเรียกว่า Visitor ที่เข้ามาดูสินค้าหรือบริการ อาจจะเป็นลูกค้าทั้งใหม่เก่าบนเว็บไซต์ของคุณ

Traffic Exchange หมายถึง การแลกเปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนเข้าชมเว็บไซต์บนเว็บไซต์ต่างๆ ให้มากขึ้น

UIP ย่อมาจาก Unique Internet Protocol ซึ่งคือการนับจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยที่หมายเลข UIP ไม่ซ้ำกัน

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับคำศัพท์ดิจิทัลที่เรานำมาเสนอกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ Advertiser และผู้ที่สนใจจะลงโฆษณาออนไลน์ทุกคน และหากมีคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต เราจะนำมาอัปเดทให้ได้ทราบกันอีกครั้งครับ

 

Source: Business2community.com Pixabay.com

และหากต้องการทำตลาด Digital Marketing ที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจของคุณ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้เลยที่ Yengo และ Nytive ครับ

อ่านเพิ่มเติม